Healthcamp 2023

Hälsoutbildning för sjukstugornas personal

I november 2023 kommer Tuki Nepal att genomföra en Healthcamp vid vår sjukstuga i byn Jyamrung.

Syftet med årets Healthcamp är att utbilda sjukstugans och omkringliggande sjukstugors personal så att de kan arbeta förebyggande med de områden vi valt att fokusera. Fokus kommer att ligga på tre områden:
-  hjärt- och kärlsjukdomar;
-  muskel- och ledrelaterade sjukdomar;
-  ögonsjukdomar.

Dessa områden har valts ut av sjukstugans personal.

Det svenska teamet kommer att bestå av 2 läkare, 2 sjuksköterskor, 1 fysioterapeut samt en optiker. Det nealesiska teamet från 3 olika sjukstugor består av Healthassistants och CMA (något mittemellan sjuksköterska och undersköterska). Dessutom kommer en nepalesisk läkare att ansvara för hela projektet och vi hoppas på att det ska bli en ögonläkare. 

Healthcampen kommer att innebära att man utbildar och coachar personalen vid sjukstugorna. Det kommer att handla såväl om teoretisk utbildning som om att utbilda genom att visa vid behandling av patienter.

Det svenska teamet arbetar volontärt och står till 100% för sina egna kostnader (dvs resa, logi, mat mm). Men för att kunna genomföra healthcampen kommer det att behövas såväl sjukvårdsmaterial som löner till  den nepalesiska läkaren och till tolkar. Därför genomför vi nu en insamling till Healthcamp 2023. 

SWISH: 123 900 5042
BG: 90-5042

Skriv Healthcamp 2023 på inbetalningen.

 

 

En del av projektet Insamling till Tuki Nepals övriga projekt
Läs mer

0 %

Uppnått av insamlingens mål på 50 000kr

Bidra med en gåva du också

Valfritt belopp

100 kr som går direkt till projektet i Nepal

kr
Valfritt belopp

500 kr som går direkt till projektet i Nepal

kr
Valfritt belopp

Valfritt belopp som går direkt till projektet i Nepal

kr

Du har bestämt dig för att donera 100 kr.

0 Deltagare  
245 Dagar kvar  
0 Sek insamlat