Högre utbildning för flickor

I Nepal är kvinnor ofta beroende av sin man eller familj. Utbildning ger möjlighet till bra arbete och att kunna försörja sig själv.

Utbildning ger människor möjlighet att skaffa ett bra arbete, skapa sig en försörjning och delta i uppbyggnaden av en ung demokrati. Tuki Nepal har i 10 års tid sponsrat ett 50-tal flickor med högre utbildning. Främst är det Plus 2 utbildning, som kan jämföras med svenskt gymnasium, men vi har också sponsrat ett antal flickor med direkt yrkesutbildning till healthassistant, sjuksköterska, undersköterska, tandhygienist, lärare och ekonom. Just nu har Tuki Nepal 7 flickor i utbildning som vi hoppas kunna sponsra ytterligare ett år och därtill hoppas vi kunna ge ytterligare 3 flickor chansen till en utbildning. Hjälp oss att samla in pengar till högre utbildning för flickor och sprid gärna insamlingen till vänner och bekanta. I våra nyhetsbrev berättar vi kontinuerligt om hur det går för flickorna.

En del av projektet Säker skola och utbildning
Läs mer

29 %

Uppnått av insamlingens mål på 20 000kr

Bidra med en gåva du också

Valfritt belopp

Bidra med valfritt belopp. Curt dubblar alla bidrag tills skolan är finansierad!

kr
125 000 kr

Finansiera ett klassrum. Curt dubblar ditt bidrag.

Valfritt belopp

Var med att bidra till ett klassrum. Curt dubblar ditt bidrag tills skolan är finansierad.

kr

Du har bestämt dig för att donera 1000 kr.

10 Deltagare  
75 Dagar kvar  
5 700 Sek insamlat

Aktivitet

Dela insamling