SKOLA FÖR 70 BARN - utbildning är den bästa metod att förändra världen

Alla barn förtjänar att få gå i skolan - Utbildning är det bästa metod vi har för att förändra världen!

Julinsamlingen 2022 samlade in 60 575 kronor för att kunna börja projektera den skola Tuki Nepal planerar att bygga i den lilla byn Dumling. 

Den skola skola de 70 barnen går i idag är svårt skadad av jordbävningen 2015 och är direkt livsfarlig om marken skulle börja skaka igen. Dessutom innehåller den endast 2 klassrum för 70 barn i åldern 3 - 12 år. Skolan är egentligen en förskola för de allra minst barnen -emen eftersom närmaste skola för barn i klass 1 - 6 ligger två timmars vandring bort i en terräng som är brant, slingrig, hal och på alla sätt både svår och farlig, är det endast några få barn som går till denna skola. 

Tuki Nepal planerar att bygga 4 klassrum och då har distriktsregeringen lovat att uppgradera skolan till en F-3 skola. Det innebär att skolan istället för en förskollärare skulle dessutom skulle få 3 lärare till som skall undervisa i klasserna 1 - 3. Och dessutom skulle barnen få skrivböcker, pennor och skolböcker - något de inte har idag.

Skolan kommer att kosta 650 000 kronor att bygga - men då blir det en jordbävningsresistent skola byggd av det sociala företaget Build up Nepal som bygger med earth-bricks - sammanpressade stenar i legostuk som armeras både vågrätt och lodrätt. Alltså en skola som kan stå emot en jordbävning på ett helt annat sätt än de traditionella stenskolorna i Nepal.

Med julinsamlingens pengar påbörjas arbetet med att projektera skolan och söka alla tillstånd. Ju fortare Tuki Nepal kan samla ihop de resterande 570 000 kronorna - desto snabbare kan skolan byggas - men målsättningen är att den ska påbörjas och förhoppningsvis färdigställas under 2023.

Tillsammans kan vi fixa detta - alla bidrag är lika välkomna! Tuki Nepals insamlingsfilosofi är att många små bidrag blir stort nog för att genomföra ett projekt!

En del av projektet Säker skola och utbildning
Läs mer

16 %

Uppnått av insamlingens mål på 570 000kr

Bidra med en gåva du också

Valfritt belopp

Bidra med valfritt belopp.

kr
Valfritt belopp

Bidra till en miljöriktig toalett på skolan.

kr
Valfritt belopp

Var med att bidra till ett klassrum.

kr

Du har bestämt dig för att donera 100 kr.

46 Deltagare  
208 Dagar kvar  
92 161 Sek insamlat

Aktivitet

Dela insamling