Aktuellt

Skolan i Pratapur på gång

Den nya skolan i Pratapur som Curt Holmbäck samlat in pengar till är nu i full gång. Det ska bli en skola med 7 klassrum, toaletter och skolgård för ett 100-tal barn.

Innan det första spadtaget togs hölls en ceremoni där såväl elever, lärare, föräldrar och övriga bybor deltog.

Den gamla skolan förstördes av översvämning 2017 och eleverna har nu undervisning provisoriska undermåliga skjul.

Till hösten är skolan klar att invigas och tas i bruk om allt fungera som det ska.